• Bizi Arayın

  • 0 312 395 37 18-19

line
line
  • Bize Ulaşın

  • İvedik O.S.B. 1483. Cadde No:10-12 Ostim Yenimahalle / Ankara

Kalite Yönetimi

APK MÜHENDİSLİK, ‘Elektirk Pano Üretimi’ alanlarında bir Entegre Yönetim Sistemi kurmuştur. Bu bağlamda TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarından oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde bütün faaliyetlerimiz müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülmektedir.

 

Çalışanlarımız, üretimde ve hizmetlerimizde saydamlığın ve kalite, çevre ve İSG kurallarının güvence altına alınması ve iyileştirilmesi için entegre yönetim sistemini desteklemektedirler.

 

Kuruluşumuzun Temel Politikaları:

Kuruluşumuz bünyemizde oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile kuruluşumuzun var oluş nedeni olan temel amaca hizmet etmek üzere:

- Ürün ve hizmetlerimizin plânlanmasına yönelik yöntemleri belirlemiş ve ilgili kayıtları oluşturmuştur.

- Ürün ve hizmetlerimizin her aşamasının gerçekleştirilmesinde gerekli yöntemleri belirlemiş ve kayıtlarını oluşturmuş bulunmaktayız.

 

Bu bağlamda, ürün ve hizmet sürekliliğimizi, daha esnek ve daha güçlü olarak sağlamak amacıyla; proseslerimizi tanımlayarak, izlemek ve sürekli iyileştirilmesi sonucunda güvenilir bir kuruluş olmanın temel göstergelerinin kuruluşumuzun ürün ve hizmet verdiği müşterilerinin sayısının, ürün ve hizmette söz konusu olan ekonomik değerlerinin nicelik ve nitelik yönünden artması olduğunun bilincindeyiz.

 

APK MÜHENDİSLİK Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde oluşturduğumuz ve uyguladığımız Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda müşteri odaklılığı temel prensip olarak benimsemiş bulunmaktayız. Entegre Yönetim Sistemi’miz de ilgili taraflarımızın değişken şartlarını sürekli karşılayabilme yeteneğimizi işaret etmek ve bu özelliğimizi sürdürebilmek için sürekli iyileştirme mantığı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu nedenle:

- Uygun olmayan ürün ve hizmetlerimizi ürün ve hizmet üretim sürecimizin her aşamasında belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş,

- İlgili tarafların tatmin derecelerinin belirli periyotlarla ölçülmesi hedeflenmiş,

- Ürün ve hizmetimizde veya kurum içi faaliyetlerimizde muhtemel aksaklıkları belirlemek ve çözmek için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş,

- Ürün ve hizmet kalitemizi etkileyen tedarikçilerimizin değerlendirmesi ve seçimi için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş,

- Entegre Yönetim Sistemi’mizin etkinliğinin belirli toplantılarla tartışılması, gerekli önlemlerin alınması ve yine belirli periyotlarla bir iç denetim sürecine tabi tutulması için yöntem belirlemiş ve gerekli kayıtları oluşturmuş bulunmaktayız.

Standartlara uygun ürünlerle hizmet verdiğimiz bölgemizde, ürün ve hizmet kalitesini belirleyen önemli bir faktör olarak toplumsal faaliyetler öne çıkmaktadır. Kuruluşumuz uygulamakta olduğu Entegre Yönetim Sistemi bünyesinde sosyal ve kültürel aktiviteler için kalite, çevre ve İSG kurallarını kapsayan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemi uygulamakla:

- Başta müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm ilgili tarafların gelişimi ve sosyal tatmini hedeflenmiş,

- Kaliteli, çevreye saygılı, güvenilir ürün ve hizmetler sağlamak için politika, hedefler ve çeşitli etkinlikler belirlemiş ve kayıt altına almış bulunmaktayız.

  • Telefon

  • 0 312 395 37 18-19

  • Adres

  • İvedik O.S.B. 1483. Cadde No:10-12 Ostim Yenimahalle / Ankara